ປະກາດແຈ້ງການ

ສະຖິຕິ ຂະແໜງການ ປທສ

ວິໃສທັດ

ວິໃສທັດ

ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານໂທລະຄົມ ເລກທີ່ 2225/ປທສ ລົງວັນທີ 15 ສີງຫາ 2018
( ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )
ຄໍາແນະນໍາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ເລກທີ່ 2126/ປທສ ລົງວັນທີ 08 ສີງຫາ 2018
( ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )
ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ເລກທີ່ 3623/ປທສ ລົງວັນທີ 11 ທັນວາ 2017
( ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )
ຄຳສັ່ງແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ ແລະ ການນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ການຂ່າວສານ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເລກທີ່ 14/ກມສພ ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2001
( ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )
 

ເຊື່ອມໂຍງກັບເວັບໄຊທ໌ອື່ນໆ

ວາລະສານ ໄອຊີທີ

ວິດີໂອເຕືອນໄພອິນເຕີເນັດ

ເຕືອນໄພອີນເຕີເນັດ

ສະຖິຕິການເຂົ້າເວັບ

ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2017 ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ.
ທີ່ຢູ່ : ບ້ານ ດອນໄຊ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ສປປ ລາວ | ໂທ/ແຟັກ : (+856) 81 312 508 | E-Mail : dpt-ou@mpt.gov.la