ປະກາດແຈ້ງການ

ສະຖິຕິ ຂະແໜງການ ປທສ

ວິໃສທັດ

ວິໃສທັດ

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ເລກທີ 25/ສພຊ ລົງວັນທີ 12/05/2017
( ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ ເລກທີ 17/ສພຊ ລົງວັນທີ 5/05/2017
( ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເລກທີ 02/ສພຊ ລົງວັນທີ 07/11/2016
( ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ເລກທີ 135/ປປທ ລົງວັນທີ 28/08/2015
ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເລກທີ 74/ສພຊ ລົງວັນທີ 18/12/2015
ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການໄປສະນີ ( ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ ) ເລກທີ 061/ປປທ ລົງວັນທີ 28/01/2014
ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )
 

ເຊື່ອມໂຍງກັບເວັບໄຊທ໌ອື່ນໆ

ວາລະສານ ໄອຊີທີ

ວິດີໂອເຕືອນໄພອິນເຕີເນັດ

ເຕືອນໄພອີນເຕີເນັດ

ສະຖິຕິການເຂົ້າເວັບ

ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2017 ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ.
ທີ່ຢູ່ : ບ້ານ ດອນໄຊ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ສປປ ລາວ | ໂທ/ແຟັກ : (+856) 81 312 508 | E-Mail : dpt-ou@mpt.gov.la