ປະກາດແຈ້ງການ

ສະຖິຕິ ຂະແໜງການ ປທສ

ວິໃສທັດ

ວິໃສທັດ

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານເຕັກນິກອຸປະກອນ ໄອຊີທີ (ICT) ເລກທີ 2118/ປທສ ລົງວັນທີ 8 ສີງຫາ 2018
( ດາວໂລດຟາຍ PDF )
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ອຸປະກອນຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານທາງໃກ້ ເລກທີ 2117/ປທສ ລົງວັນທີ 8 ສີງຫາ 2018
( ດາວໂລດຟາຍ PDF )
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ອຸປະກອນຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ Internet of Things (IoT) ເລກທີ 2116/ປທສ ລົງວັນທີ 8 ສີງຫາ 2018
( ດາວໂລດຟາຍ PDF )
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ມາດ​ຕະ​ການ​ປັບ​ໃໝ​ຕໍ່​ຜູ້​ລະ​ເມີດ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ບໍ​ລິ​ການ​ໄປ​ສະ​ນີ ເລກທີ 589/ປທສ ລົງວັນທີ 27 ມີນາ 2018
( ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ລະບົບຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ ຂອງລັດຖະບານ ເລກທີ 3680/ປທສ ລົງວັນທີ 19 ທັນວາ 2017
( ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະການປັບໃໝຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກ່ຽວກັບ ອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ເລກທີ 3624/ປທສ ລົງວັນທີ 11 ທັນວາ 2017
( ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ບິນບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ ເລກທີ 3374/ປທສ ລົງວັນທີ 14 ພະຈິກ 2017
( ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການໃຫ້ບໍລິການຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງດ້ານໄອຊີທີ ເລກທີ 2234/ປທສ ລົງວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2017
( ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຄຸນນະພາບການບໍລິການໄປສະນີ ເລກທີ 1918/ປທສ ລົງວັນທີ 16 ພຶດສາພາ 2017
( ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ປຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມດ້ານໄອຊີທີ ເລກທີ 295/ປທສ ລົງວັນທີ 10 ກຸມພາ 2017
( ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ພະແນກ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ເລກທີ 3133/ປທສ ລົງວັນທີ 13 ຕຸລາ 2017
( ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການກຳນົດສົ່ງຂອງເກືອດຫ້າມໃນການບໍລິການໄປສະນີ ເລກທີ 168/ປທສ ລົງວັນທີ 23/01/2017
( ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນທຸລະກິດຊອບແວ ແລະ ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ ເລກທີ 143/ປທສ ລົງວັນທີ 20/01/2017
( ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ຄຸນນະພາບເຄື່ອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື, ອິນເຕີເນັດ ແລະ ການບໍລິການ ເລກທີ 3245/ປທສ ລົງວັນທີ 22/11/2016
( ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການນຳໃຊ້ເລກໝາຍໂທລະສັບພິເສດ ເລກທີ 3426/ປທສ ລົງວັນທີ 21/12/2016
( ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ອຸປະກອນໄອຊີທີ ເລກທີ 3201/ປທສ ລົງວັນທີ 16/11/2016
( ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການກຳນົດຊ່ອງຄວາມຖີ່ສຳລັບວຽກງານສື່ສານປະຈຳທີ່ ຈຸດຫາຈຸດ ໃນແຖບຄວາມຖີ່ 7GHz, 13GHz ແລະ 15GHz ເລກທີ 3115/ປທສ ລົງວັນທີ 03/11/2016
( ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການກຳນົດອັດຕາຄ່າໂທລະສັບ, ອິນເຕີເນັດ ແລະ ຫຼັກການສົ່ງເສີມການຂາຍ ເລກທີ 2744/ປທສ ລົງວັນທີ 15/09/2016
( ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິການໄປສະນີ ເລກທີ 2555/ປທສ ລົງວັນທີ 29/08/2016
( ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ ເລກທີ 590/ປທສ ລົງວັນທີ 18 MAR 2016
( ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການເຊື່ອມເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເລກທີ 107/ປທສ ລົງວັນທີ 25 JAN 2016
( ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ແຜນຜັງຄື້ນຄວາມຖີ່ແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 2645/ປທສ ລົງວັນທີ 03 OCT 2015
( ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ເລກໝາຍໂທລະສັບ ເລກທີ 023/ປທສ ລົງວັນທີ 08 JAN 2015
( ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແຂ່ງຂັນ ດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເລກທີ 018/ປທສ ລົງວັນທີ 08 JAN 2015
( ດາວໂຫລດຟາຍ PDF )

 

ເຊື່ອມໂຍງກັບເວັບໄຊທ໌ອື່ນໆ

ວາລະສານ ໄອຊີທີ

ວິດີໂອເຕືອນໄພອິນເຕີເນັດ

ເຕືອນໄພອີນເຕີເນັດ

ສະຖິຕິການເຂົ້າເວັບ

ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2017 ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ.
ທີ່ຢູ່ : ບ້ານ ດອນໄຊ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ສປປ ລາວ | ໂທ/ແຟັກ : (+856) 81 312 508 | E-Mail : dpt-ou@mpt.gov.la