ປະກາດແຈ້ງການ

ເຕືອນໄພອີນເຕີເນັດ

ສະຖິຕິ ຂະແໜງການ ປທສ

ແຈ້ງການກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ຟ້ອນ Phetsarath OT

ເຊື່ອມໂຍງກັບເວັບໄຊທ໌ອື່ນໆ

ຕິດຕາມພວກເຮົາ

ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2017 ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ.
ທີ່ຢູ່ : ບ້ານ ດອນໄຊ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ສປປ ລາວ | ໂທ/ແຟັກ : (+856) 81 312 508 | E-Mail : dpt-ou@mpt.gov.la