ປະກາດແຈ້ງການ

ເຕືອນໄພອີນເຕີເນັດ

ລຳດັບ
ຊື່ດຳລັດ
ເລກທີ,ລົງວັນທີ
ເບີ່ງ
1 ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ
ເລກທີ 327/ລບ
ລົງວັນທີ 16/09/2014
PDF
2 ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ຄື້ນຄວາມຖີ່
ເລກທີ 60/ລບ
ລົງວັນທີ 03/02/2014
PDF
3 .................
ເລກທີ ....../......
ລົງວັນທີ ................
PDF
4 ..................
ເລກທີ ....../.......
ລົງວັນທີ .................
PDF

ເຊື່ອມໂຍງກັບເວັບໄຊທ໌ອື່ນໆ

ຕິດຕາມພວກເຮົາ

QR Code

qr code
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2017 ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ.
ທີ່ຢູ່ : ບ້ານ ດອນໄຊ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ສປປ ລາວ | ໂທ/ແຟັກ : (+856) 81 312 508 | E-Mail : dptoudomxay@mpt.gov.la