ປະກາດແຈ້ງການ

ເຕືອນໄພອີນເຕີເນັດ

ສຶກສາເພີ່ມເຕີມໄດ້ຈາກເວັບ:

1. mpt.gov.la

2. laoofficialgazette.gov.la

3. laogov.gov.la

ເຊື່ອມໂຍງກັບເວັບໄຊທ໌ອື່ນໆ

ຕິດຕາມພວກເຮົາ

QR Code

qr code
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2017 ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ.
ທີ່ຢູ່ : ບ້ານ ດອນໄຊ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ສປປ ລາວ | ໂທ/ແຟັກ : (+856) 81 312 508 | E-Mail : dptoudomxay@mpt.gov.la