webhandingoverpakbeng.JPG

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4-5 ກັນຍາ 2018 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຄະນະນຳ ແລະ ວິຊາການ ຈາກພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານແຂວງ ນຳໂດຍ ທ່ານ ສົມບຸນ ມະນີ ຮອງເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ   ການສື່ສານແຂວງ ໄດ້ນຳພາທີມງານລົງຝຶກອົບຮົມການຄູ້ມຄອງ-ນຳໃຊ້ເວັບໄຊ ແລະ ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳຈຳນວນໜຶ່ງກ່ຽວກັບວຽກງານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ  ແລະ ໄດ້ມອບ – ຮັບ ເວັບໄຊ ຢ່າງເປັນທາງການ ລະຫວ່າງ ພະແນກ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານແຂວງ ແລະ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຮັບເວັບໄຊ www.muangpakbeng-odx.gov.la ໂດຍທ່ານ ຄຳດີ ກຸນໄຊຍະທຳ ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆປາກແບງ, ມີຄະນະນຳ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 46 ທ່ານ, ຍິງ 11 ທ່ານ.

webtrainingpakbeng.JPG

ໃນພິທີດັ່ງກ່າວທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບຈາກພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານແຂວງ      ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງ-ນຳໃຊ້ເວັບໄຊ,  ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກຳທາງຄອມພິວເຕີ ແລະ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄູ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານລະບົບອິນເຕີເນັດ. ຜ່ານການເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳກ່ຽວກັບວຽກງານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ- ລັດຖະກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານຫລາຍຂື້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນຳໃຊ້ສື່ອອນລາຍ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານລະບົບອິນເຕີເນັດເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ-ກົດໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.