ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ວຽກງານໄອຊີທີ 3 ແຂວງພາກເໜືອ ອຸດົມໄຊ-ຫຼວງນ້ຳທາ-ບໍ່ແກ້ວ

IMG_8246_InPixio.jpg